qui som

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’INS d’Argentona agrupa totes les famílies de l’alumnat que estudia l’ESO i el Batxillerat al centre, i en són membres de ple dret aquelles famílies que paguen la quota anual.

L’AMPA és el canal bàsic de comunicació entre les famílies i l’institut. Té, entre d’altres, les funcions següents:

  • coordinar la participació de les famílies al projecte educatiu
  • oferir suport al centre i a les famílies en la formació integral dels joves
  • organitzar activitats -sempre d’acord amb la línia pedagògica del centre- que tinguin com a finalitat la millor formació per l’alumnat.
Estigues al dia:

Darreres Notícies