Eleccions al Consell Escolar de Centre

Tothom haurem rebut, segurament , un correu electrònic de l’Institut Argentona amb aquesta informació sobre el Consell Escolar.

Però no estarà de més tenir-la present també en aquest espai.

Aquesta és la informació:


El Consell escolar és un òrgan de govern de l’institut representat per els sectors d’alumnat, famílies, professorat i PAS, AMPA i ajuntament amb membres escollits per 4 anys i amb diverses FUNCIONS, entre les que destaquen:
– Aprovar el projecte educatiu, la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats
– Aprovar les normes d’organització i funcionament i la carta de compromís educatiu.
– Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes
– Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes
– Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.

Actualment cal renovar 1 membre del sector famílies i és per això que us animem a que presenteu candidatura. Pel que fa el sector d’alumnat, a partir d’avui també començarem a treballar la renovació dels 3 membres. Si teniu l’ocasió, engresqueu-los a presentar-s’hi ja que és una oportunitat per col·laborar en aquest òrgan i participar en la presa de decisions en referència a la gestió del centre.

El calendari previst és el següent:

 

Convidem a tothom a fer seguiment de l’evolució d’aquestes eleccions.


Ajuda'ns amb la difusió :)